Huisvrienden

Sinds 1 januari 2011 kent de Stichting Walter Maas, eigenaar van Huize Gaudeamus, zogenaamde Huisvrienden. Huisvrienden zijn letterlijk vrienden van Huize Gaudeamus, die er samen met het bestuur van de Stichting Walter Maas voor willen zorgen dat het Huis in stand blijft en zo veel mogelijk zijn oorspronkelijke functie als ‘muziekhuis’ kan blijven vervullen.

De kring Huisvrienden groeit gestaag en omvat inmiddels ruim 50 deelnemers. Huisvrienden doneren jaarlijks een bedrag van € 500,00 dat vanwege de Culturele ANBI-registratie  van Stichting Walter Maas fiscaal aftrekbaar is en bij het vastleggen van een jaarlijkse bijdrage voor tenminste vijf jaar bedraagt de fiscale aftrek zelfs 125%..

Huisvrienden worden uitgenodigd voor de maandelijkse Huisvriendenavonden, waaraan in het verleden gasten als Jaap van Zweden, prof.dr.Hans Clevers, prof.ir.Klaas van Egmond, drs.ing.Cees Maas, prof.dr.Christine Mummery, Xavier Vandamme, drs.Janneke van der Wijk, Ernst Veen, drs.Ivo Niehe, prof.dr.Hans Achterhuis, drs.Leo Samama, Sieuwert Verster, drs. Henk Hagoort, Jos van Veldhoven, drs.Marieke van Schijndel, Louis Andriessen, prof.dr.Erik Scherder, prof.dr.Martin Veltman aan meewerkten.

De Huisvriendenavonden beginnen om 20.00 uur en Huisvrienden en hun introducé(s) zijn welkom vanaf 19.30 uur. In principe begint elke Huisvriendenavond na een welkomstwoord en huishoudelijke mededelingen met een muzikale ouverture door jonge musici.

Vanwege de maatregelen rond de Corona-crisis vinden er tot nader te bepalen datum geen Huisvriendenavonden plaats. Zodra dit weer wel het geval is worden de Huisvrienden per e-mail geInformeerd.

Voor meer informatie en aanmelding als Huisvriend kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur:
Pascal Rijnders: pascalrijnders@kpnmail.nl of 06 55 104 302.