Schenken/nalaten

Stichting Walter Maas is geregistreerd als ‘culturele ANBI dus schenkingen die formeel tussen de schenker en de Stichting Walter Maas zijn vastgelegd zijn voor een periode van tenminste vijf jaar zijn voor 125%  fiscaal aftrekbaar.  Voor meer informatie en het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ kunt u terecht bij de secretaris van het bestuur Pascal Rijnders, secretaris@huizegaudeamus.nl of 06 55 104302.