Huisvrienden

Sinds 1 januari 2011 kent de Stichting Walter Maas, eigenaar van Huize Gaudeamus, zogenaamde Huisvrienden. Huisvrienden zijn letterlijk vrienden van Huize Gaudeamus, die er samen met het bestuur van de Stichting Walter Maas voor willen zorgen dat het Huis in stand blijft en zo veel mogelijk zijn oorspronkelijke functie als ‘muziekhuis’ kan blijven vervullen.

De kring Huisvrienden groeit gestaag en omvat in 2015 al circa 50 leden. Huisvrienden doneren jaarlijks een bedrag van € 500,00 dat vanwege de Culturele ANBI-rechten van Stichting Walter Maas voor 125% fiscaal aftrekbaar is.

Huisvrienden worden uitgenodigd voor de maandelijkse Huisvriendenavonden, waaraan in het verleden gasten als Jaap van Zweden, prof.dr.Hans Clevers, prof.ir.Klaas van Egmond, drs.ing.Cees Maas, prof.dr.Christine Mummery, Xavier Vandamme, drs.Janneke van der Wijk, Ernst Veen, prof.dr.Hans Achterhuis, drs.Leo Samama, Sieuwert Verster, drs. Henk Hagoort, Jos van Veldhoven, Louis Andriessen, prof.dr.Erik Scherder en prof.dr.Martin Veltman meewerkten.

De resterende Huisvriendenavonden t/m juli 2017 vinden plaats op:

Zondag 30 april: Een bijzondere Röntgenbijeenkomst met de onthulling van het door zijn kleindochter Elisabeth gemaakte portret, en muziek van Julius Röntgen door Emma Roijackers (viool) en Laurens de Man (piano) en lezing door dr.Jurjen Vis (biograaf van Julius Röntgen): ‘Julius Röntgen, in rake trekken’ Deze bijeenkomst vindt bij wijze van uitzondering op zondagmiddag om 16.00 uur plaats.
Dinsdag 23 mei: prof.dr.Hans Achterhuis over zijn nieuwe boek ‘Koning van Uropia’.
Woensdag 21 juni: prof.dr.Paul Schnabel over “Wat is mooier, Rembrandt of Vermeer?”.
Donderdag 13 juli: jaarlijkse barbecue.

Voor meer informatie en aanmelding als Huisvriend kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur Pascal Rijnders, mailto: pascalrijnders@par-partner.nl.

Alle Huisvriendenavonden beginnen om 20.00 u. (ontvangst vanaf 19.30 u.) en worden in principe vooraf gegaan door een korte muzikale ouverture. De enige uitzondering is de bijzondere bijeenkomst op zondag 30 april, die om 16.00 uur begint.