(ANBI) Informatie Stichting Walter Maas

Bestuur:

De bestuursleden van de Stichting Walter Maas zijn Peter van der Heijden (voorzitter), Margaret Steur (vicevoorzitter), Pascal Rijnders (secretaris), Stan Beelen (penningmeester) en de leden John Elffers, Willy Enzing, Henk Lugtmeijer en Stijn Tersmette. Het bestuur ontvangt geen enkele bezoldiging of beloning

 

Verslag uitgeoefende activiteiten en actueel beleidsplan:

De Stichting Walter Maas (voorheen Stichting Huize Gaudeamus) is eigenaar van Huize Gaudeamus. Het huis is van oudsher een muziekhuis en een 'Huis vol Verhalen'. Huize Gaudeamus - een rijksmonument - heeft vanaf 1926 met componist/pianist Julius Röntgen, vervolgens na de oorlog met Walter Maas en 'zijn' Stichting Gaudeamus en tot voor kort als Buitenplaats voor Culturele Verkenningen een lange traditie als ontmoetingsplek voor kunstenaars. Het huis biedt al enkele jaren een podium voor jonge musici tijdens de zogenaamde zondagochtenconcerten en worden er voor haar huisvrienden culturele avonden georganiseerd. Daarnaast worden er additionele activiteiten voorbereid ten behoeve van de viering van het 100 jarig jubileum in september 2024

 

Doel stichting conform statuten:

De stichting heeft ten doel het verwerven, restaureren en instandhouden van één of meer monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, in het bijzonder voorzover het betreft het Walter Maas huis gelegen aan de Gerard Doulaan 21 te Bilthoven en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het instandhouden, onderhouden, beheren en exploiteren van het perceel grond met de vrijstaande villa genaamd "Gaudeamus", zijnde een rijksmonument als bedoeld in de Monumentenwet 1988, staande en gelegen te Bilthoven, Gerard Doulaan 21. De stichting beoogt niet het maken van winst

 

Adres:

Stichting Walter Maas

Gerard Doulaan 21

3723 GW Bilthoven

 

Bank:

NL09RABO0127767614

ten name van Stichting Walter Maas

 

RSIN nummer: 8018.99.266

KVK nummer: 41181783

 

Financieel overzicht 2022: (Link naar PDF)