Stichting

DSC_7103De Stichting Walter Maas (voorheen Stichting Huize Gaudeamus) is eigenaar van Huize Gaudeamus.  Het huis is van oudsher een muziekhuis en  een ‘huis vol verhalen’. Huize Gaudeamus – een rijksmonument – heeft vanaf 1926 met componist/pianist Julius Röntgen en na de oorlog met Walter Maas en ‘zijn’ Stichting Gaudeamus en tot voor kort als buitenplaats voor culturele verkenningen een lange traditie als ontmoetingsplek voor kunstenaars.

Tegenwoordig is het huis te huur voor met name culturele evenementen  met een maximum capaciteit van 50 personen. Voor informatie over voorwaarden en tarieven zie hoofdstuk verhuur . Voor algemene informatie en boekingen: bestuurssecretaris Pascal Rijnders, pascalrijnders@kpnmail.nl  0655104302.

Bestuur: Hans Zwarts, voorzitter; Boudewijn Dessing, vicevoorzitter; Pascal Rijnders, secretaris; Stan Beelen, penningmeester; en de leden  Margaret Steur, John Elffers, Willy Enzing, Henk Lugtmeijer en Stijn Tersmette.

Het bestuur ontvangt geen enkele bezoldiging of beloning.

Doelstelling en beleidsplan:
De instandhouding van het rijkmonument Huize Gaudeamus ook in zijn functies als muziekhuis d.m.v. bij het Huis passende verhuur, de organisatie van culturele bijeenkomsten en concerten en de instandhouding van een kring van zogenaamde Huisvrienden.

Jaarrekening 2022:

De jaarrekening 2022 is nog niet vastgesteld vanwege enkele wijzigingen in het concept, maar dit gebeurt op korte termijn.

 

 

Stichting Walter Maas
RSIN nummer 8018.99.266
Huize Gaudeamus
Gerard Doulaan 21
3723 GW Bilthoven

Bankrekening: NL09RABO0127767614 ten name van de Stichting Walter Maas.